Scheiden & Schenken in goederenrechtelijk en fiscaal perspectief

Login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 2 uur

Register

2 punten

Register

2 punten

Info

Datum/Tijdstip Locatie
Permanent beschikbaar
Digitale leeromgeving

Overzicht

Een schenking of erfenis die voor of tijdens het huwelijk is ontvangen, zorgt bij de scheiding vaak voor een hele reeks problemen, zowel in goederenrechtelijke als in fiscale zin. Is er een uitsluitingsclausule? Moet het ontvangen bedrag wel of niet verdeeld of verrekend worden? Geldt: op is op? Moet de verdeling of verrekening nominaal plaatsvinden of wordt de beleggingsleer toegepast?

In het tweede uur wordt gekeken naar de fiscale implicaties van een en ander.

Kirsten Kievit is zowel notarieel als fiscaal opgeleid, en heeft ook op beide terreinen ruime werkervaring opgedaan. Dat maakt haar uitermate geschikt om je door deze ingewikkelde materie te leiden.

Programma

In het eerste uur gaan we dan ook kijken naar civielrechtelijke keuzes die zijn gemaakt (al dan niet door partijen zelf) en die invloed hebben op de (fiscale) uitwerking van de echtscheiding:

 • Testamenten ouders
  • Overbedelingsvordering op langstlevende ouder
  • Uitsluitingsclausule
  • Insluitingsclausule
 • Ontvangen schenkingen, op is op?
 • Samenlevingsovereenkomst of huwelijksgoederenregime (of geregistreerd partnerschap (hierna GP))
  • Verjaringstermijn vergoedingsrecht samenwoners of gehuwden/geregistreerd partners
  • Periodiek verrekenbeding huwelijksvoorwaarden/GP-voorwaarden
  • Wijziging huwelijksvoorwaarden/GP-voorwaarden

In het tweede uur gaan we kijken naar de fiscale implicaties van onder meer eerder gemaakte keuzes.

 • Overbedelingsvordering op langstlevende ouder; fiscale waardering en civielrechtelijke waardering
 • Wijziging huwelijksvoorwaarden/GP-voorwaarden in het zicht van echtscheiding wel of niet fraus legis?
 • Partneralimentatie samenwoners
 • Natuurlijke verbintenis samenwoners of gehuwden? Hoe kijkt de belastingdienst hier tegenaan.

Controlevragen NOvA

Om een certificaat van deelname aan het webinar te bemachtigen dien je, na het invullen van het evaluatieformulier, een tweetal controlevragen te beantwoorden. De vragen komen na het invullen van het evaluatieformulier automatisch in beeld.

Na beantwoording van de vragen ontvang je van ons in een separate mail het certificaat. Het certificaat kun je gebruiken om op eigen gelegenheid PO-punten bij de NOvA aan te vragen.


Docent


Kirsten Kievit
Docent bij Educatie-Online
Familierechtfiscalist Lex Cura


Geïnteresseerd?

De kosten voor deze opleiding zijn € 150,00 (excl. BTW).