Webinar: Keuzerecht bedrag ineens en de scheidingspraktijk (actualiteit)

Login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 0 uur

Pensioengerechtigden kunnen ervoor kiezen om vanaf 1 juli 2023 op de pensioeningangsdatum maximaal 10% van het opgebouwde pensioen ineens uit te laten keren. Deze uitbreiding van het keuzerecht bij pensioenen kan tot problemen leiden in situaties waarbij mensen gescheiden zijn. Voor professionals die betrokken zijn bij scheidingen is het van belang deze knelpunten op het netvlies te hebben.

Jasper Horsthuis praat je bij!

Naast het webinar krijg je een vakartikel waar alle aandachtspunten in uiteen zijn gezet.

Dit webinar levert geen PE/PO punten op.

Geïnteresseerd?

De kosten voor deze opleiding zijn € 25,00 (vrijgesteld van btw).