Scheiden en de vermogensverdeling

Login om alle onderdelen te bekijken

Studiebelasting: 3 uur

Register

3 punten

Register

3 punten

Info

Datum/Tijdstip Locatie
Permanent beschikbaar Digitale leeromgeving

Overzicht

Bij iedere scheiding moet aandacht worden besteed aan de vermogensafwikkeling. Dat is een complexe materie waarbij in de praktijk nog vaak fouten worden gemaakt.In deze e-learning wordt aandacht besteed aan de vermogensverdeling van gehuwden, geregistreerde partners en samenwoners.
Speciale aandacht wordt besteed aan de vermenging van vermogen en het ontstaan van mogelijke vergoedingsrechten. Hierbij speelt naast de wettelijke regeling de rechtspraak een belangrijke rol, zoals HR 5 april 2019 en HR 10 mei 2019.
Aan de hand van een gestructureerd stappenplan leer jij vermogens zorgvuldig af te wikkelen.
Door het volgen van deze e-learning krijg je meer inzicht en dus een betere basis om cliënten te begeleiden bij de vermogensafwikkeling. Hierdoor kunnen onjuiste uitgangspunten bij de afwikkeling van het vermogen worden voorkomen. Hierdoor zal de kwaliteit van jouw dienstverlening toenemen. Het spreekt voor zich dat steeds de koppeling naar de praktijk wordt gemaakt.


Kosten

€ 225,00  exl. BTW 


Docent

 

Auteur: Drs. Jasper Horsthuis
Eigenaar van De Scheidingsdeskundige
Eigenaar van Educatie-Online


In deze E-learning komt aan bod:

 • De vermogensrechtelijke aspecten van de verschillende relatievormen.
 • Het verschil tussen eenvoudige en bijzondere vormen van gemeenschap.
 • De belangrijkste eigenschappen en verschillen tussen de gemeenschap van goederen van vóór 01-01-2018 en de gemeenschap van goederen na 01-01-2018.
 • De regels van zaaksvervanging en weet je tot welk vermogen een vermogensbestanddeel behoort.
 • De regels die gelden voor het waarderen van goederen en peildata.
 • De regels met betrekking tot vergoedingsrechten.
 • Berekenen van de hoogte van vergoedingsrechten.
 • De regels voor het vaststellen van belastinglatenties.
 • De vermogensrechtelijke aspecten van aansprakelijkheid voor schulden, verhaalsaansprakelijkheid en draagplicht.
 • De regels omtrent het bestuur van de gemeenschap.
 • De verschillende wettelijke beschermingsmaatregelen tijdens een echtscheiding.
 • De gevolgen van verzwijging van gemeenschapsgoederen .
 • De gevolgen van onjuiste waardering van gemeenschapsgoederen.
 • Het afwikkelen van vermogens aan de hand van een stappenplan.
 • Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 1 augustus 2023 - ECLI:NL:GHARL:2023:6564 (vergoedingsrecht op grond van redelijkheid en billijkheid)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 6 juli 2023 ECLI:NL:GHARL:2023:5758 (Duidelijkheid over voorhuwelijks vergoedingsrecht)
 • Rechtbank Gelderland, 5 april 2023 - ECLI:NL:RBGEL:2023:1933 (Vergoedingsrecht niet vastgesteld op overeengekomen bedrag maar op basis van werkelijke investering)

Tijdens het volgen van de e-learning wordt je geprikkeld met leuke filmpjes, praktijkgerichte stellingen en mc vragen. 

Als onderdeel van de e-learning ontvang je een digitale versie van de syllabus relatievermogensrecht.Geïnteresseerd?

De kosten voor deze opleiding zijn € 225,00 (excl. BTW).